Waarom is een verkeerscursus voor scootmobielen belangrijk?

De groep van scootmobielers is de laatste jaren zeer sterk toegenomen. Zowel vanuit de overheid als vanuit de groep belangenbehartigers van gehandicapten en ouderen wordt zoveel mogelijk zelfstandigheid nagestreefd. Dit om beide groepen zolang als mogelijk zelfstandig aan het maatschappelijke gebeuren te laten deelnemen.

Maar ook neemt de vergrijzing in ons land snel toe. Om eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen te voorkomen, is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Mobiel blijven is hierbij noodzaak. Op de fiets, in de auto, te voet of per scootmobiel. Verkeersveiligheid staat hierbij voorop.

Het belang van een cursus

Een scootmobielcursus is om meerdere reden een goed idee. Hieronder volgen de belangrijkste redenen:

 • Het toenemende aantal scootmobielen op de openbare weg
 • Verkeersregels zijn voor scootmobielers veelal onbekend
 • Verkeersdeelnemers hebben vaak onvoldoende verkeerskennis, zowel theoretisch als praktisch
 • Om scootmobiel te kunnen rijden heeft men geen rijbewijs nodig
 • Beginnende scootmobielers hebben onvoldoende voertuigbeheersing
 • Scootmobielers ontvangen over het algemeen wel een technische handleiding bij hun voertuig maar geen handleiding voor deelname aan het verkeer
 • Bij andere weggebruikers is onvoldoende kennis over de scootmobieler als verkeersdeelnemer
 • De scootmobiel is onvoldoende zichtbaar vanuit andere voertuigen
 • Er is een groot verschil in snelheid ten opzichte van het overige verkeer
 • Scootmobielers hebben in de meeste gevallen meer tijd nodig om situaties te overzien
 • De infrastructuur is nog niet voldoende ingesteld op deze groep.

Doelstelling:

 • Kennis maken met en opfrissen van verkeersregelgeving m.b.t. scootmobielers;
 • Het opstellen van een keuzehulp voor het kopen van een scootmobiel
 • Het verkleinen van ongevalkansen voor scootmobielgebruikers en de problemen die zij ervaren in het verkeer behandelen;
 • Het geven van suggesties en tips aan ouderen en gehandicapten waardoor ze veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen;
 • Ouderen langer en veiliger aan het verkeer deel te laten nemen en daarmee sociaal isolement te verkleinen;
 • De mobiliteit in stand houden c.q. verhogen.

Voertuigbeheersing

Men heeft te maken met de wegenverkeerswet, voor zover deze van toepassing is op Scootmobielers en die regels van voertuigen waar de scootmobieler direct mee te maken krijgt in het verkeer. Dat laatste is weer afhankelijk van de plaats op de weg. Naast de theoretische kennis is het omgaan met het voertuig in de praktijk even belangrijk. Dit heet voertuigbeheersing. Voertuigbeheersing wil zeggen; het onder bijzondere omstandigheden goed kunnen manoeuvreren met de rolstoel, het goed kunnen rijden, zonder zichzelf of een ander in gevaar te brengen. Voertuigbeheersing is één van de onderdelen die in de cursussen worden behandeld. De bestuurder van een scootmobiel is een kwetsbare verkeersdeelnemer. In het hedendaagse verkeer is voor een veilige verkeersdeelname een goede kennis en kunde noodzakelijk. Hierin willen deze cursussen voorzien. Het overwinnen van angst en een juiste plaats – keuze op de weg staan hier centraal. De Scootmobieler leert door de cursussen het voertuig op de juiste manier te gebruiken. Door de cursussen met enige regelmaat te herhalen, wordt bij de gebruiker de kans op achteruitgang zo veel mogelijk beperkt.